صفحه اصلی

گروه فنی تخصصی آبـــــفـــــام فـــــارس

 

ژئوفیزیک (آب یابی) (تعیین محل حفر چاه آب) توسط جدیدترین روش های علمی و

دستگاه های روز دنیا (pasi ساخت ایتالیا) با قیمتی مناسب

====================================================================

حفاری آگاهانه = کاهش هزینه ها

(ویژه ی زمین های کشاورزی، صنعتی و باغ شهری)

====================================================================

**با اجرای بیش از 550 پروژه اکتشاف آب زیرزمینی موفق

و ده ها پروژه صنعتی موفق زیر نظر:

سازمان آب، آبفا استان فارس، آبفا استان بوشهر، آبفا استان ک.ب ، شرکت شهرک های کشاورزی، آب منطقه ای استان بوشهر، آب منطقه ای یاسوج، شهرک های صنعتی، اداره امور عشایر استان فارس، شهرداری شیراز، شرکت گاز، شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرکت بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب، معدن سورمه، معدن گلگهر سیرجان و…**

=================================================================

←گروه ما متشکل از اساتید برجسته ی دانشگاه (دکتری زمین شناسی) و
متخصص در زمینه های ژئوفیزیک و مهندسی آب های زیرزمینی هستند→

=================================================================

ارائه خدمات سراسر کشور

=================================================================

 


ژئوفیزیک – ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک در شیراز – آبیابی در استان فارس – آب یابی در استان فارس – آب یابی در شیراز – اکتشاف آب زیرزمینی در استان فارس – شرکت زمینشناسی – شرکت زمین شناسی – کارشناسی چاه آب در استان فارس – تعیین محل حفر چاه آب – تعیین بهترین محل حفر چاه آب – تعیین محل مناسب حفر چاه آب – ردیاب آب – دستگاه ردیاب آب زیرزمینی – تعیین سفره آب زیرسطحی – رفع مشکل آبدهی چاه – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – اکتشاف قنات های مدفون – کشاورزی علمی – کشاورزی علمی در استان فارس – تعیین لایه های زیرسطحی خاک – تعیین لایه های عمیق زمین – تشخیص لایه های آبرفتی سطحی – مطالعات زمین شناسی معادن – مطالعات زمین شناسی سدها – تعیین فعالیت گسل ها – شرکت ژئوفیزیک – دستگاه ژئوالکتریک – تعیین کیفیت آب – کارشناسی آب – کارشناس چاه آب – کارشناسی آب زیرزمینی – مهندسی آب زیرزمینی – آزمایش آب زیرزمینی – تعیین میزان آبدهی چاه – آزمایش چاه آب – حفاری علمی چاه آب – حفاری چاه آب – شرکت مهندسین مشاور ژئوفیزیک – شرکت اکتشاف آب آبفام – ژئوالکتریک – شرکت ژئوفیزیک آبفام