ژئوفیزیک چیست؟

ژئوفیزیک:

(به انگلیسی: geophysics) یا زمین فیزیک، از شاخه‌های اصلی علوم زمین به شمار می‌رود، که به پدیده‌های طبیعی و همچنین رفتار زمین و اطرافش می‌پردازد. بصورت کلی ژئوفیزیک به دو شاخه ژئوفیزیک محض و ژئوفیزیک کاربردی تقسیم‌بندی می‌شود. بخش محض آن شامل گرایش زلزله شناسی می‌باشد. در بخش کاربردی با استفاده از روش‌های لرزه‌ای، مغناطیسی، گرانی‌سنجی و الکتریکی به مطالعه کمّی خواص مختلف فیزیکی زمین پرداخته می‌شود.

ژئوفیزیک کاربردی به دو شاخه ژئوفیزیک اکتشافی و ژئوفیزیک مهندسی تقسیم می‌شود. زیرشاخه‌های ژئوفیزیک اکتشافی عبارت‌اند از:

  • ژئوفیزیک نفت: که بیشتر لرزه شناسی را شامل می‌شود.
  • ژئوفیزیک معدن: که روش‌های گوناگونی چون الکتریکی، مغناطیس سنجی، الکترومغناطیس و گرانی را در بر می‌گیرد.
  • ژئوفیزیک آب: که در آن نیز بیشتر از روش‌های الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده می‌شود.

ژئوفیزیک آب شامل اکتشاف آب (تعیین محل حفر چاه آب) توسط جدیدترین روشهای علمی و دستگاه های ژئوالکتریک روز دنیا می باشد.

===========================================================================


اجرای ژئوفیزیک – زمین فیزیک – فیزیک زمین – شرکت زمین فیزیک دراک – شرکت فیزیک زمین دراک – شرکت مهندسین مشاور ژئوفیزیک دراک – شرکت مهندسین مشاور زمینشناسی – شرکت مهندسین مشاور زمین شناسی – ژئوفیزیک آب زیرزمینی – اکتشاف آب زیرزمینی به روش ژئوفیزیک – اکتشاف آب زیرزمینی به روش علمی – خدمات ژئوفیزیک – خدمات ژئوالکتریک – تعیین بهترین محل حفر چاه آب – تعیین محل مناسب حفر چاه آب – تشخیص محل حفر چاه آب – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – اکتشاف قنات های مدفون – مگنتومتری – مطالعات زمین شناسی سدها – اکتشاف آب – اکتشاف آب زیرزمینی – ژئوالکتریک – تعیین محل مناسب برای حفر چاه آب – ردیابی آب زیرزمینی – ردیابی آب زیرزمینی با دستگاه خارجی – نقطه زنی چاه آب – آب یابی – آب یابی با دستگاه دقیق ایتالیایی – ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک در شیراز – کارشناسی چاه آب – حفاری چاه آب – حفاری علمی چاه آب – تشخیص محل حفر چاه آب -تشخیص آب زیرزمینی – دستگاه تشخیص آب زیرزمینی – دستگاه اکتشاف آب – دستگاه آب یاب – تعیین لایه های زمین – ژئوفیزیک با دستگاه دقیق ایتالیایی – ژئوالکتریک با دستگاه دقیق ایتالیایی – شرکت زمین شناسی

اجرای بیش از 1700 پروژه/کمتر از یک درصد خطا

با ما تماس بگیرید

7154 709 0917

Call Now Button
error: Content is protected !!