هواشناسی

Jun 19, 2024 - Wed
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!
Jun 19, 2024 - Wed
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

هواشناسی شیراز:

هواشناسی استان فارس:

==================================

“جمع بارندگی” سال زراعی 1395-1396 در شهرهای مختلف استان فارس:

(بر حسب میلیمتر)

%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-95-96==================================

“جمع بارندگی” سال زراعی 1398-1397 در شهرهای مختلف استان فارس:

(بر حسب میلیمتر)

==================================
میانگین “رطوبت نسبی” بلند مدت در استان فارس:

(بر حسب درصد)

%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%b3%d8%a8%db%8c

==================================

میانگین “بارندگی” بلند مدت در استان فارس:

(بر حسب میلیمتر)

%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%db%8c

==================================
میانگین “درجه حرارت” بلند مدت در استان فارس:

(بر حسب درجه سانتیگراد)

%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa==================================

مقایسه “درصد تغییر بارش” در سال زراعی 1394-1395 برای استان های سراسر کشور  :

(بر حسب درصد)

%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1==================================

“پهنه بندی خشکسالی” در سال زراعی 1394-1395 در سطح کشور :

(بر حسب شاخص SPI) (Standardized Precipitation Index)

%d9%be%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c


هواشناسی استان فارس – هواشناسی شیراز – میزان بارندگی در استان فارس – میزان بارندگی در شیراز- هواشناسی کشاورزی – کشاورزی علمی – کشاورزی- ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک – ژئوالکتریک – آب یابی در استان فارس – آبیابی در شیراز – اکتشاف آب زیرزمینی در استان فارس – تعیین محل حفر چاه آب – رفع مشکل آبدهی چاه – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی) – اکتشاف قنات ها

Call Now Button
error: Content is protected !!